Bob's Butterflies
Bob's Butterflies

Life Cycle

Common Pencilled-blue

(Candalides absimilis)

Eggs:

Egg of Common Pencilled-blue - Candalides absimilis

Final Instar Larvae:

Final Larvae Side of Common Pencilled-blue - Candalides absimilisFinal Larvae Top of Common Pencilled-blue - Candalides absimilis

Pupae:

Pupae Side of Common Pencilled-blue - Candalides absimilisPupae Top of Common Pencilled-blue - Candalides absimilis

Other Known Common Names:

Pencilled BluePersimilis Blue

Known Species Plants:

Alectryon coriaceusAtalaya salicifoliaBrachychiton acerifoliusBrachychiton populneusCassia fistulaCastanospermum australeCupaniopsis anacardioidesErythrina sp.Flagellaria indicaHarpullia hilliiKoelreuteria elegansMacadamia integrifoliaMillettia megaspermaPongamia pinnataRobinia pseudoacaciaWisteria sinensis