Bob's Butterflies
Bob's Butterflies

Life Cycle

Varied Sedge-skipper

(Hesperilla donnysa galena)

Other Known Common Names:

Donnysa SkipperPale Donnysa Skipper

Known Species Plants:

Gahnia ancistrophyllaGahnia asperaGahnia clarkeiGahnia decompositaGahnia deustaGahnia erythrocarpaGahnia filifoliaGahnia filumGahnia grandisGahnia lanigeraGahnia microstachyaGahnia radulaGahnia sieberianaGahnia subaequiglumisGahnia trifida