Bob's Butterflies
Bob's Butterflies

Life Cycle

White-banded Plane

(Phaedyma shepherdi shepherdi)

Eggs:

Egg of White-banded Plane - Phaedyma shepherdi shepherdi

Final Instar Larvae:

Final Larvae Side of White-banded Plane - Phaedyma shepherdi shepherdiFinal Larvae Top of White-banded Plane - Phaedyma shepherdi shepherdi

Pupae:

Pupae Side of White-banded Plane - Phaedyma shepherdi shepherdiPupae Top of White-banded Plane - Phaedyma shepherdi shepherdi

Adult:

Adult Male Upper of White-banded Plane - Phaedyma shepherdi shepherdiAdult Male Under of White-banded Plane - Phaedyma shepherdi shepherdiAdult Female Upper of White-banded Plane - Phaedyma shepherdi shepherdiAdult Female Under of White-banded Plane - Phaedyma shepherdi shepherdi

Other Known Common Names:

Common Aeroplane

Known Species Plants:

Aphananthe philippinensisBombax ceibaBrachychiton acerifoliusBrachychiton australisBrachychiton discolorBrachychiton populneusCeltis paniculataCeltis philippensisCeltis sinensisCeltis sp.aff.timorensisCordia dichotomaEhretia acuminataGrewia papuanaMucuna giganteaPongamia pinnata